حدیث روز


پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرمایند:

هر كه در حال خوردن غذا باشد و جاندارى او را بنگرد و وى او را شريك غذاى خود نكند به دردى بى درمان گرفتار مى آيد .

منبع: تنبيه الخواطر : 1/47.


پخش آنلاین فیلم رایگان